Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma: 08:00 - 16:00

Tarsus Hakkında

Tarsus


8000

TARSUS HAKKINDA

Tarsus’unTarihi Tarsus dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. kenti kimlerin ne zaman kurdukları kesin olarak belli değildir. Ancak Gözlükule höyüğünde yapılan kazı çalışmaları sonucunda , insanlığın yerleşik düzene geçtikleri ilkçağ olan Neolitik Çağa(M.Ö.5000) ait kalıntılar bulunması,kentin gerçekten de çok eski tarihlerde var olduğunu göstermektedir. Tarsus Sanayisinin Dünü ve Bugünü Bereketli topraklara sahip olan Çukurova’da her türlü ziraatın yapılması ve sanayi hammaddesi olan ürünlerin bolluğu, Tarsus sanayisinin gelişmesine kaynaklık eden en önemli faktör olmuştur. 1800’lü yılların ikinci yarısında , bölgedeki potansiyelin öteden beri farkında olan yabancı ülkeler pamuğun ilk işleme biçimi olan çırçır fabrikalarını açmaktagecikmediler. 1863 yılında Gont isimli İngiliz tüccar, Tarsus, Adana ve Mersinde birer çırçır fabrikası açtı. Osmanlı döneminde, sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğunun İstanbul da, küçük bir kısmının da kıyı şeridinde olması, Tarsus’taki tezgah ve fabrikaların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 1868 tarihli Osmanlı Sannamesinde, Tarsus’ta iki çırçır işletmesi, 50 akmişe (kumaş işletme tezgahı) 3 basmahane 12 ma’sere, 1 un fabrikası, 11 değirmen, 7 boyahane , 1 bedesten , 9 han , 3 mağaza ve 830 dükkan olduğu belirtilmiştir. Çırçır işletmelerinden iplik fabrikasına ilk geçiş 1887’de olduğu movromati ve şurekası iplik fabrikası’nın açılmasıyla oldu 1914 de 350 kişinin çalıştığı iplik fabrikada, cari fiyatlarla 7.9 milyon kuruş değerinde 200 ton iplik üretilmiştir. 1910 da bir fabrika daha açıldı bu fabrikada 600 dokuma tezgahı bulunmakta idi.1911 de bu fabrikada 480 kişi çalışıyordu (10800 iplik tesiste cari fiyatlarla 13 milyon kuruş değerinde kumaş üretilmiştir.) Bu iki fabrika ülkenin o dönemde en önemli fabrikaları arasında yer aldı. 1920 de Tarsus’ta 100 tl.sermayeli Tarsus Konserve Osmanlı A.Ş. kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Tarsus Sanayisi daha da gelişmeye başlamıştır. Türkiye de ilk elektrik enerjisi 15 eylül 1902 de Tarsus’ta elde edilmiştir. bir su değirmeninden sağlanan transmisyon kayışıyla 2 kw’lık bir dinamoya çeviriyor, buradan elde edilen elektrik enerjisi ilçeye veriliyordu. günümüzde de sanayinin itici gücü tamdır. Yöre sanayi, bölgede üretilen tarım ürünlerinin işletmesine yada bölgede gerek duyulan tarım araç gereç ve makinelerinin üretimine yöneliktir. Tarsus Tarihinin Önemli Olayları ve İlkleri Yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahip olan Tarsus’ta çok önemli ve önemli olduğu kadar da ilginç olaylar cereyan etmiştir. bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: İnsanlığın ilki olduğuna inanılan Hz Adem Peygamberin oğlu Şit A.S.’nin makamı Tarsus’tadır. Kuran-ı Kerim’de iki ayrı surenin muhatabı olan Lokman Peygamber ve Eshab-ı Kehf Tarsus’ta yaşamıştır. Antik Çağın en büyük filozofu Aristo, uzun bir süre Tarsus’ta yaşamıştır. Dünyanın ilk ticaret yolu olarak bilinen İpek Ticaret Yolu’nun günümüzdeki tek kalıntısı Tarsus’ta dır. Hz. Daniyal Peygamberin Tarsus’ta vefat etmesinden dolayı , Türkiye’deki tek peygamber kabri buradadır. Makedonya Kralı Büyük İskender Tarsus’a gelmiş ve İran hükümdarı Dara’nın kızı ukisana ile evlenmiştir. Ünlü filozof ve hatip Çiçeron Tarsus’a Kilikya valisi olarak atanmıştır. Sezar Tarsus’a gelmiştir. Mısır kraliçesi Kleopatra ile Romalı Komutan Antonıus Tarsus’ta buluşmuştur. Hz.İsa’nın 12 havarisinden biri olan St.Paulus Tarsus’ta doğup büyümüştür. Hz.Muhammed’in müezzini olan Bilal-ı Habeş Tarsus’u ziyaret etmiştir. Abbasi Halifesi Me’mun’un kabri Tarsus’tadır. Dünyanın ilk kanalizasyonu Tarsus’ta inşaa edilmiştir.
Türkiye’nin ilk ticaret odası Tarsus’da kurulmuştur. Türkiye’de ilk elektrik Tarsus’da üretilmiştir. Türkiye’de ilk iplik fabrikası yine Tarsus’ta kurulmuştur. Tarsus Beyazı adı verilen üzüm, dünyanın en kaliteli sofralık üzümü olup, sadece Tarsus’ta yetişmektedir. Özel Sektör tarafından ilk beyaz çimento fabrikası Tarsus’ta kurulmuştur. Tarsus'un Coğrafi Konumu Tarsus, Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Doğusunda; Adana, batısında; Mersin, kuzeyinde; Niğde ve Konya, güneyinde ise Akdeniz’in çevrelediği Mersin iline bağlı bir ilçedir. Tarsus’un yer yüzündeki coğrafi konumu ise 36 derece; 37 derece kuzey enlemleri ile 34 derece; 35 derece doğu boylamları üzeridir. Şehir, Çukurova’nın batısında oldukça düz bir alana kurulmuştur. Daha önce sahil kenti olan şehrimiz, Tarsus Nehrinin doldurulması sonucunda bugün denizden 14-15 km uzaklaşmıştır. Denizden yüksekliği 5-15 metre arasında değişmektedir. Tarsus Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan kara ve deniz yollarının kavşak Noktasındadır. İlçenin kuzey kısımlarını Toros Dağları oluşturur. Bu dağlardan güneye, denize doğru inildikçe ovalık kısımlar başlar. Tarsus dağlık olduğu kadar ovası da olan bir yerd